You are here
Home > Money > Myslíte dostatečně na finanční budoucnost svých dětí?

Myslíte dostatečně na finanční budoucnost svých dětí?

Každý rodič se stará o budoucnost svých dětí. Otázkou však je, zda to dělá vždy tím nejlepším způsobem. Jste-li si jistí, že vy jste zvolili ten nejlepší účet, pak je to jen v pořádku. Chcete-li se však inspirovat novými možnostmi, podívejte se na následující článek. Třeba vám napoví, jakým směrem se ještě můžete vydat, tak abyste naplnili finanční potenciál svých potomků. Mají na to přece právo!

Dítě má právo na šťastnou budoucnost

Málokterý rodič by svému dítěti z principu nepřál šťastnější budoucnost, než jakou on sám prožil vlastní minulost. Bohužel však příliš mnoho dobrých myšlenek ztroskotává v oblasti v této společnosti hluboce zakořeněného pesimismu, který odrazuje od jejich realizace. Proč mám spořit pravidelně svému dítěti, když stěží každý měsíc vycházíme? Ano, to je skutečně nepříjemné, ale stále se to nemůže stát omluvenkou pro laxní přístup k finanční budoucnosti vašeho dítěte. Spořit se dá skutečně i po velmi malých částkách. Stejně tak je ale důležité od útlého věku vašemu dítěti vštěpovat úctu k penězům, ke kterým je třeba zaujmout rovnovážný postoj: příliš neutrácet, avšak netrápit se zase až nezdravým stylem šetření. Zní to sice jednoduše, ale v praxi je to samozřejmě mnohem těžší. Podstatná je tedy vaše silná vůle a motivace prospět vašemu dítěti, jak nejvíce ve vaší dané situaci můžete.

Výhody vlastních účtů vašich potomků

Zřídíte-li svému potomkovi dětský účet či studentský účet, uděláte pro něj více dobrého pro jeho pozdější budoucnost, než si vůbec v tuto chvíli myslíte. A to hned ve dvou rovinách. V té první se jedná o skutečnost, že vaše dítě bude moci disponovat postupně uspořenou částkou, která ve výsledku vůbec nemusí být malá. I oceán se skládá z řady kapek. V druhé řadě se pak jedná o skutečnost, že prostřednictvím spoření můžete i svého potomka systematicky seznamovat s hodnotou a významem peněz, protože i když se dnes již z většiny jedná o částky virtuálního charakteru, které lze spatřit na obrazovce internetového bankovnictví, jejich pravá podstata je více než materiálního charakteru.

Konkrétní nabídka účtů pro děti a mladé

Neexistuje jediná správná odpověď, jaký ideální účet pro své děti je vhodné zvolit, ale jako zajímavá možnost se jeví například mKonto pro děti, které je určeno pro věkovou skupinu do 15 let věku. K tomuto kontu lze pak založit až čtyři spořicí účty eMax Plus se zvýhodněným úrokem, kde lze spořit peníze pro pozdější samostatný život v dospělosti, rovněž lze tyto finance využít i k úhradě studia či nákladů na poznávání cizích zemí. K účtu se váže i internetové bankovnictví, k němuž však má dítě zřízen pouze pasivní přístup. Nicméně může i tak monitorovat svou finanční situaci, což je více než důležité, aby se seznámilo se skutečnou hodnotou peněz. Bude-li dítě moci sledovat, jakým způsobem hospodaří s penězi svěřeného kapesného, dokáže postupem času více převzít zodpovědnost za své záležitosti i v dalších sférách svého života. A to je pro rodiče více než dobrá zpráva!

Pro teenagery nad 15 let věku pak může být velmi vhodnou variantou například produkt mKonto na vlastní triko, který je orientován na věkovou skupinu od 15 do 18 let.  K tomuto účtu je rovněž bezplatně poskytována i bezkontaktní platební karta a jsou povoleny tři výběry z jakéhokoliv tuzemského bankomatu bez zpoplatnění (v zahraničí je pak výběr nezpoplatněný, je-li vyšší než částka 1 500 Kč). Spravovat účet lze i pomocí mobilní aplikace, která je velmi intuitivní a její ovládání nepředstavuje pro mladé lidi, kteří jsou zvyklí na nejnovější technologie, skutečně žádný problém. K založení konta je nutné předložit občanský průkaz dítěte. Platnost konta je pak ukončena získáním plnoletosti, kdy je poté nutné zvolit nový finanční produkt, který bude pro již plnoletého občana více adekvátní.

Veďte děti vždy k aktivnímu postoji

Jak již bylo uvedeno v textu výše, je v zájmu vašich dětí vždy ta výchova, která je bude směrovat k samostatnosti, nezávislosti a zdravému sebevědomí, a to včetně oblasti financí. Děti nesmí vyrůstat v atmosféře strachu, avšak musí být informovány o tom, že peníze nejsou žádnou samozřejmou věcí a jejich získávání, tj. vydělávání, není nic jednoduchého a z tohoto důvodu je třeba si jich skutečně vážit. To čiňte i v případě, že vy osobně patříte do nadprůměrné příjmové skupiny, protože pokora ve finančních záležitostech může být ku prospěchu i potomkům milionářů. Budou-li děti stavěny před povinnost dokázat hospodařit, tj. vyjít se svěřeným měsíčním kapesným, pochopí mnohem rychleji, co to znamená spořit určitou cílovou částku či splácet pravidelnou měsíční splátku. Vše se tak odehrává jen a jen pro jejich dobro!

nov

Napsat komentář

Top