You are here
Home > Rodina > Rozdíly ve vzdělávání ČR vs. USA, VB, Kanada – ZŠ, SŠ, VŠ

Rozdíly ve vzdělávání ČR vs. USA, VB, Kanada – ZŠ, SŠ, VŠ

V ČR absolvujeme 9 let školní docházky a pak zpravidla ještě čtyři roky na střední škole, zakončené maturitou a následně se můžeme rozhodnout pro jednu z vysokých škol. Podíváme se na to, jak výuka probíhá v USA, VB a Kanadě. U nás žáci chodí na osmou hodinu a končí okolo 14 hodiny. Školní rok je ukončen vysvědčením, máme dvě pololetí. Na VŠ máme zimní a letní semestr. Zatímco u nás je základní a střední vzdělání prakticky nutností, v UK a v USA na něj až tak velký potaz neberou a studenti začínají s prací často již v 16 letech.

teacher-1280975__340

Vzdělávání v USA

Střední škola se zde dělí na middle school a junior high school (zahrnuje 6. – 8. třídu). High school zahrnuje 9. – 12. třídu. Tato škola poskytuje vyšší vzdělání. Poslední dva ročníky nejsou povinné a tak studenti často absolvují v 16 nebo 18 letech. Následuje čtyřletá kolej nebo univerzita. Děti jsou prozkoušeny v průběhu roku, rodiče pak obdrží report card. Výsledky testů a zkoušek se jim zapíšou do žákovské knížky spolu s počtem dosažených bodů zkoušek. Výsledný počet bodů pak lze přeložit na známky. V USA se značí písmeny. A (100 – 92 b.), B (89-80b.),  C (79-70 b.), D (69-60 b.), E – pro ty kdo dosáhli méně než 60%.

Škola začíná v 8.45 a hodina má 55 minut, přestávky 6- 7 minut. Rozvrh je 4 -7 hodin denně. Předměty se učí mnohem pomalejším tempem než u nás.

football-1160968__340

Vzdělávání ve Velké Británii

Ve VB je vzdělání dětí bezplatné. Povinná školní docházka trvá 11 let. Od 5 do 11 let navštěvují děti primary school, od 11 do 16 či 18 let navštěvují secondary school. Poté mohou studovat na univerzitách. 7, 11, 14 a 16 let  je stanoveno přezkušování dětí prostřednictvím celonárodních testů. Rozvrh hodin a počet vyučovacích hodin se v jednotlivých školách liší. Vyšší vzdělání je zakončeno zkouškou A-levels (obdoba maturity u nás).

Vzdělávání v Kanadě

Délka školního roku, nástup do školy i délka studia liší v jednotlivých provinciích. Povinná školní docházka končí v 15 letech absolvováním Junior High School. Následuje střední – High School a Comunity College nebo Univerzita. Při práci můžete absolvovat programy Study a Work.

Napsat komentář

Top