You are here
Home > Zdraví > Pracovnělékařské prohlídky musí podstoupit zejména riziková povolání

Pracovnělékařské prohlídky musí podstoupit zejména riziková povolání

Pro mnohé zaměstnavatele jsou pracovnělékařské prohlídky zcela zbytečnou záležitostí postrádající smysl. Ale není tomu tak. To tvrdí ostatně i firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. Právě firma Extéria je si moc dobře vědoma toho, že pracovnělékařské prohlídky jsou potřebné a že se jedná o jeden ze základních pilířů, na kterých stojí bezpečnost při práci. Při pracovnělékařských prohlídkách se zjišťuje zdravotní způsobilost potencionálního zaměstnance. Je to nutné prakticky u všech profesí, zapomínat se na to nesmí hlavně u těch rizikových. 

Jaké profese patří do rizikových?

Ve skupině rizikových profesí bychom našli celou spoustu profesí. Patří sem například řidiči z povolání, dále také piloti, kapitáni lodních plavidel nebo zaměstnanci, kteří využívají při své profesi střelné zbraně. Dále sem spadají i pracovníci v jaderné energetice nebo zaměstnanci podílející se na provozu drážních vozidel. 

Vstupní lékařské prohlídce se však musí jak zaměstnanci, tak i brigádníci, kteří vykonávají níže uvedenou profesi. Jedná se taktéž o rizikové profese, i když byste to do nich pravděpodobně neřekli. 

Profese, u nichž je pracovnělékařská prohlídka nutná

Patří sem například práce ve školách, práce ve zdravotnických zařízeních nebo práce v zařízení sociálních služeb. Mluvíme tedy o práci s lidmi čili práci s žáky, pacienty nebo klienty. Dále sem patří profese, jejichž náplní práce je epidemiologicky závažná. Sem spadají například kuchaři, servírky nebo číšníci, případně také maséři nebo kadeřnice. 

A samozřejmě nesmíme zapomenout na obsluhu jeřábů a vazače jeřábových břemen, dále pak na pracovníky plošin nebo regálové zakladače. 

K dalším profesím, u nichž je nutná pracovnělékařská prohlídka, jsou také řidiči motorových vozidel, dále pak obsluha řídících center nebo práce v hlubinných dolech.

nov

Napsat komentář

Top