You are here
Home > Zprávy > Zkoušky požární bezpečnosti provádí odborníci

Zkoušky požární bezpečnosti provádí odborníci

Chcete mít jistotu,že vámi vyrobené produkty mají odolnost vůči požáru? Obraťte se na zkušební laboratoř, kde provedou příslušnou zkoušku požární odolnosti.

Zkušební laboratoř CZ testing institute s.r.o umožní nechat otestovat nejrůznější produkty, kontroluje statiku a dynamiku materiálů, zajistí výsledky měření s odborným stanoviskem u fyzikálně-chemických zkoušek.  Požární odolnost je nutné  zkoumat především u stavebních konstrukcí a materiálů, u materiálů používaných na železnici. Požární odolnost je pak uvedena jako  doba, po kterou jsou stavební konstrukce schopny odolávat plamenům a vysokým teplotám. Laboratoř zajistí laboratorní zkoušky požární bezpečnosti a reakce výrobků na oheň podle normy EN 45545-2.

Další činností laboratoře je například spolupráce na výzkumu a vývoji materiálů používaných na železnicích, které jsou odolnější vůči požáru.

Laboratoř testuje pouze několik materiálů, které jsou zatíženy staticky. Především se provádí dynamické zkoušky ve variantě rázového testu a únavových zkoušek.

Zkušební laboratoř vám ke svým testům a zkouškám vždy vydá odborné stanovisko s podrobnými informacemi v takovém podání, aby bylo pochopitelné i pro laika. Je potřeba se seznámit především s tím, jaké normy je potřeba dodržet, aby bylo možné produkt prodávat či používat. K měření používá laboratoř nejmodernější zařízení jako jsou mikroskopy, ultrazvuk a další přístroje, které měří velmi přesně.

Požární bezpečnost je velmi důležitým parametrem, který může často zachránit život, proto jej nepodceňujte. Požární bezpečnost a bezpečnostní třída se stanovuje například u protipožárních dveří, stavebních materiálů, apod.

 

Top