You are here
Home > Zprávy > Podpora pro malé a střední podniky? Dotace EU i garance ČMZRB

Podpora pro malé a střední podniky? Dotace EU i garance ČMZRB

V posledních letech stále slýcháme o dotacích EU pro veřejný sektor i velké hráče na trhu. Na malé a střední podnikatele ale jako kdyby se zapomnělo. Ve skutečnosti tomu je ale přesně naopak, malé a střední podniky mohou získat celou řadu podpory. Pojďme shrnout aktuální projekty.

Příjemci dotace EU mohou být podniky různé velikosti. Velcí hráči však mají více prostředků, díky nimž je pro ně jednodušší na pravidelné sledování dotačních výzev a přípravu podkladů vyčlenit zaměstnance. Pro malé podniky je naopak sledování výzev a jejich financování náročnější, přestože jim dotace EU ve většině případů pokryje velkou část způsobilých výdajů.

Dotace EU i pro malé a střední podniky

Z aktuálně vypsaných výzev lze pro malé podniky vyzdvihnout například třetí veřejnou soutěž programu TRIO na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje s důrazem na účinnou spolupráci. Malé podniky mohou získat dotace EU až ve výši 80 % způsobilých výdajů.

Pro pražské podnikatele je vypsán program ENERG určený k financování pořízení majetku vedoucího k dosahování úspor energie. Podporován je pří tom dlouhodobý hmotný, nehmotný i drobný majetek, popřípadě jeho rekonstrukce, a to až do výše 70 % výdajů.

Stát pomůže i s financováním dotace EU

Protože dotace EU se ve většině případů proplácí až po dokončení a schválení projektu, musí si malí podnikatelé na financování investice vzít úvěr. Ten však ne vždy banky chtějí poskytnout. Stát proto ve spolupráci s Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou (ČMZRB) připravil program Záruka, který malým podnikatelům pomůže získat výhodné podmínky ručení.

Tím však možnosti nekončí. ČMZRB rovněž připravila program Expanze, s nímž malým podnikům pomáhá rozšiřovat podnikatelské aktivity v dalších oblastech.

Objevte možnosti dotací EU

Jak vidíte, možnosti dotací EU jsou opravdu široké a stát se snaží pomoci s realizací projektů všem subjektům, které o to projeví zájem. Zjištění potřebných informací a sepsání dokumentace je však poměrně složité. Chcete-li mít jistotu, že o dotace EU zažádáte včas a správně vyřídíte všechny potřebné formality, kontaktujte společnost MIDA Consulting. Její specialisté vám pomohou s úspěšným získáním dotace EU pro váš projekt.

Redakce Press-News.cz

Doporučuje další zajímavé články na mediích

Copywrighter.cz

Promo-clanky.cz

SEOlaborator.cz

Top