You are here
Home > Money > Business > Co dělat, když se stane pracovní úraz při home office?

Co dělat, když se stane pracovní úraz při home office?

Zaměstnavatelé si často neuvědomují, že i v případě upřednostňování práce z domova musí splňovat vše, co stanovuje BOZP. Zaměstnavatelé se často domnívají, že při takzvané home office se na ně nevztahuje povinnost řešit bezpečnost práce, protože k žádnému pracovnímu úrazu v pohodlí domova nemůže dojít. Jenže to se pekelně mýlí. Stejně jako při vykonávání pracovní náplně na pracovišti může dojít i v případě home office k pracovnímu úrazu. Tomu se vyvarujete tak, že zavoláte na pomoc firmu Extérie, která se o vše, co s BOZP a PO souvisí, postará. O firmě se dočtete na internetu v celé řadě referencí a recenzí

I zaměstnanci pracující doma musí dodržovat BOZP

Stejně jako jsou zaměstnavatelé povinni své pracovníky proškolit a poskytnout jim ochranné osobní pracovní pomůcky, jsou také zaměstnanci povinni vše týkající se BOZP dodržovat. Jak již bylo zmíněno, i při vykonávání pracovní náplně v pohodlí domova může dojít k pracovnímu úrazu, jenž může způsobit nemalé škody na majetku nebo na zdraví. 

Když se stane pracovní úraz při home office

Pokud dojde k pracovnímu úrazu při home office, pracovní úraz se musí neodkladně nahlásit nadřízenému. V ideálním případě by se měl zvednout telefon a zavolat nadřízenému, pokud je toho zaměstnanec samozřejmě schopen. 

Aby byl úraz uznán jako pracovní, pracovník se musí podrobit testu na drogy a alkohol. Následně musí dojít k vyšetření všech příčin a také okolností. Pokud se prokáže, že úraz je skutečně pracovní a že byly dodrženy veškeré povinnosti stanovené BOZP, následuje záznam o pracovním úrazu, který se do pěti pracovních dnů musí zaslat na inspektorát práce, případně také na pojišťovnu. 

Když dojde k uznání pracovního úrazu, zaměstnavatel je povinen odškodnit pracovníka a dát mu takzvané bolestné.

nov

Napsat komentář

Top